Közhasznúsági jelentés 2009

Kategória: Közhasznúsági jelentés Megjelent: 2012. augusztus 01. szerda Írta: Csaba

 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

 

BEVÉTELEK:

 

Sorszám A tétel megnevezése Adatok E Ft-ban
     
1. Adományok belföldről és külföldről 14290
2. SZJA 1 % 25006
3. Egyéb bevételek 1030
4. Pályázaton elnyert bevételek (NCA) 0
  Összes bevétel 40326

 

 KIADÁSOK:

 

Fsz. Feladat megnevezése Adatok (eFt)
1. Vásárolt anyagok 5019
2. Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása 7800
3. Állatgyógyszer 568
4. Energia+ közüzemi költség 601
5. Szállítás, rakodás 234
6. Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések 2642
7. PR-, reklám, rendezvények 1370
8. Telefon-, postaköltség 643
9. Műszaki fenntartás, karbantartás 5353
10. Működés admin költségei  1047
11. Tárgyi eszköz beszerzés ( R-Master ) 3200
12. Egyéb ( nyújtott támogatásokkal!) 2483
13. összesen: 30960

 

KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÉS NCA PÁLYÁZATBÓL:

 

SZJA 1%         =          25.006  eFt.

NCA pályázat  =                  0

ÖSSZESEN               25.006 eFt.      

 

Közhasznú bevételek fő felhasználási területei:

 

A)

Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások

eFt.

1.

Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása (állateledel, gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, panzió, oktatás, ismeretterjesztés stb.)

19.750

B)

Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások

eFt.

1.

Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, őrzés, működési költségek (közmű, kommunikáció)

5.256

C)

Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek

eFt. 

1.

Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek

0

D)

Tartalék a 2010. évre

0

1.

 

 

 

ÖSSZESEN:

   25.006

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ:

 Az év során keletkezett kiemelt nagyságrendű árbevétel abból adódik, hogy a 2008 októberében várt kifizetés helyett – az előző évi közhasznúsági beszámolóban megírt helyzet jelentés szerint – az APEH késleltetve, 2009. januárjában fizette ki a 2007. év után nekünk felajánlott 1% adótámogatás összegét, mintegy 11 MFt értékben.Mint ezt előző évi közhasznúsági jelentésünkben is megírtuk, a közhasznúság alapján kapott és hozzánk befolyt támogatások összege és azok felhasználása a két év 2008-09. összességében vizsgálható. A kiemelten tervezett feladatok tényleges végrehajtása az év során alábbiak szerint valósult meg.

1.)      Állatmenhely üzemeltetés – Műszaki feladatok. A menhely, a menhelyi környezet és azon belül a kennelek folyamatos felújítása, modernizálása, bővítése, új férőhelyek biztosítása:

·          1 x 200 m2 alapterületű külső kifutó bekerítése, festése, és tereprendezése – cicák részére.

·          a menhely külső területén 40 m2 alapterületű, több helységes új cicaház felépítése, 

·          középső kennel sor felett új, nyitható-csukható tetőszerkezet építése

·          kennelek csempézése, közfalak cseréje,       

2.)      Egyesület tevékenységének fejlesztése - PR-, reklámtevékenység

·         A tevékenység további várható növekedése miatt, az állatok fogadásának hatékonyabb szervezése érdekében  továbbra is együttműködést kezdeményeztünk a helyi gyepmesteri telep és a menhely munkájának gyakorlati együttműködése, annak ésszerű erkölcsi és pénzügyi összehangolása érdekében.      Fáradozásunk még mindig nem járt sikerrel, de azt a jövőben újra megkíséreljük.

·         A következetes ivartalanítás, az ivartalanítás általános szükségességének, hasznosságának kommunikálása a lakosság széles rétegei felé továbbra is főfeladatunk. Nyilvános rendezvényeken, TV-ben és írott médiában hirdetjük az ivartalanítás szükségességét.Ivartalanítás és chippelés nélkül állataink nem hagyták el a menhelyet. A kiadott chip-számokról nyilvántartást vezetünk.

·         Igyekszünk erősíteni kapcsolatainkat a helyi és környező települések írott médiáival, tudatosítjuk a lakosságban az állatvédelmi tevékenység és az állatmenhely jelenlétét, mindennapi gyakorlatát.

·         Több nyílt napot, adomány gyűjtéssel egybekötött örökbefogadó napot, nyilvános kitelepülést szervezünk a lakosság bevonásával. 

3.)      Állatvédelmi oktatás,  állatvédelmi oktatást tartottunk a város több iskolájában, melynek során a gyerekeket interaktív módon – kérdés-felelet, tárgyban összeállított kérdőívek kitöltése bevonjuk a téma jobb megértésébe, a felelős állattartás gondolatának elsajátításába. Az oktatási anyagot hazai és külföldi forrásokból – REX, FABE, WSPA, stb- szerezzük be, ill. magunk állítjuk össze.  

     2009. október-novemberében ismét meghirdettük a nagysikerű rajzpályázatot általános iskolás gyermekeknek, mely ugyancsak a felelős állattartás tudatosítását célozta. 

     2009. nyarán 4 héten keresztül ismét állatvédelmi nyári tábort szerveztünk és tartottunk gyerekeknek, elsősorban a 10 – 14 éves korosztálynak. ( www.arvacska.hu)

 

 

Találatok: 6535