közhasznúsági beszámoló 2017.

Category: Az Egyesületről Published: Wednesday, 05 September 2018 Written by Horváth Attiláné

.                                                           PK 142./2017. sz. számszaki beszámoló szöveges melléklete

 

Közhasznúsági szakmai beszámoló 2017.

 

  1. Szervezet azonosító adatai ( változatlanok)

 2.)A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

 1997-2017 -  Egyesületünk 2017-ben ünnepelte fennállásának és folyamatos működésének 20. évfordulóját!

A tárgyévben következetesen teljesítette egyesületünk az „Alapszabály” által rögzített természet- és állatvédelmi célkitűzés alapján vállalt, és az 1% adótámogatás és egyéb civil adományok felhasználásával teljesítendő feladatait, melyek:

  • ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY betartatása, az állattartási felelősség meghirdetése, hivatalos fellépés a rossz bánásmód, éheztetés, állatkínzás ellen,
  • ÁLLATVÉDELMI OKTATÁS - az ifjúság élővilág szeretetére, környezet- és természet/állatvédelemre  való nevelése, oktatás, állatvédelmi tábor,
  • FELELŐS ÁLLATTARTÁS ELŐSEGÍTÉSE: oltások-ivartalanítás-chip regisztráció - mindez nálunk az örökbe adás alapfeltétele, ezzel is segítve az új gazdik felelős indulását a "gazdis" életbe. Ennek a célkitűzésnek következetes betartása nagyban hozzájárul a helyi és környezeti lakóterületeken a nem-kívánt házi kedvenc szaporulatok, az utcai kóbor állat jelenség csökkentéséhez.
  • IVARTALANÍTÁSI AKCIÓINK: külső pénzügyi forrás elérése esetén, ezzel párhuzamosan, a lakosság felé rendszeresen hirdetünk ivartalanítási akciókat:  2011 - 2017 között kb. 1200 cica és 750 kutya ivartalaníttatásával tudtuk megelőzni lakossági körben a nem-kívánt házi kedvenc szaporulatot.
  • ÖRÖKBE ADÁS – befogadott kutyák,cicák mielőbbi felelős örökbeadása, a gazdátlan állapot megszüntetése.

Folyamatos napi tevékenységünk:

Az Egyesület „ÁRVÁCSKA” néven továbbra is állat-menhelyet üzemeltet elsősorban kutyák/ cicák részére. Menhelyünkön a befogadott állatok rendezett kennelekben vannak elhelyezve, napi gondozásuk és ellátásuk folyamatos és szakszerű, rendszeres állatorvosi ellátásban részesülnek, az előírt oltásokat hiánytalanul megkapják. A menhelyen következetesen ivartalanítunk, minden örökbe adott kutya chip regisztrációval hagyja el a menhelyet.

Az állatmenhelyen altatás továbbra sincs, kizárólag állatorvosilag indokolt és javasolt, menthetetlen egészségromlás esetén. Egészséges kutyák, cicák – örökbefogadás hiányában – nálunk élik le életüket.


A menhely működésével kapcsolatos eredmények az eltelt 20 év alatt:

                                            1997-2013              2014-2017           ÖSSZESEN                        Napi átlaglétszám

                                                                                                                                            KUTYA       CICA

Állatbefogadás                              3900                      359        4259        2002                         36-40           12-15

Ivartalanítás                                    1400                     467         1867      2006                          79-105        35-40

Örökbeadás                                   3650                       491         4141     2013                        110-140        80-100

Hazasegítettünk                               159                       58           217      2017                        135-150        95-120


 

 

 3.) A végzett közhasznú tevékenység részletes bemutatása

 

  • Az állatmenhelyen befogadott, napi átlagban 150 felnőtt- és kölyökkutya és kb. 120 kölyök és felnőtt cica napi ellátása ( meleg étel lefőzése ), tisztán tartásuk, sétáltatásuk, egészségügyi ellátásuk ( gyógykezeltetés, oltások, chippelés, ivartalanítás ). Az éves kiadások meghatározó része az állatorvosi költségek. Ezt indokolja az amúgy is magas állatlétszámon belül a továbbra is jelentős számú kölyök kutya és kölyök cica alom. Az év során ivartalanítási pályázatot nem nyertünk, de egy 500 ezer forint összegű helyi önkormányzati támogatásból tudtunk egy szerény ivartalanítási akciót meghirdetni a lakossági ivartalanítás támogatására. Különösen az utcai szaporulat növekedése megállíthatatlan, ( cicák!) , a lakosság jelentős része nem érzi feladatának az utcai nemzőképes kutyák-cicák ivartalanítását, ennek megoldása ill. megfinanszírozása is nagyrészt állatvédő egyesületünkre hárul
  • Elsődleges feladat emellett az állatok örökbe adásának elősegítése, nevelésük és szocializálásuk, felkészítésük az új életre. Az örökbe fogadható állatok kiajánlása honlapon, fb-oldalon, email üzenetekben, nyílt lakossági rendezvényeken történik. A befogadott, nálunk leadott ill. örökbeadott állatokról tételes nyilvántartást vezetünk. Kutyáink ivartalanítás és chip-regisztráció nélkül  nem hagyták el a menhelyet. A kiadott chip-számokról, az állat befogadásokról és örökbe adásokról nyilvántartást vezetünk. Megjegyzendő, hogy az örökbefogadás országos szinten és sajnos nálunk is drasztikusan csökken, fokozott hirdetéssel próbáljuk felkutatni a felelős új gazdákat. Továbbra is jellemző az örökbefogadási hajlandóság visszafogottsága. Egyre kevesebb kutyát fogadnak örökbe, és egyre többet hoznak vissza, vagy tesznek ki az utcára, így minden igyekezetünk ellenére a kóborállat probléma nemcsak nem csökken, hanem még növekszik is, ezzel veszélyeztetik az emberi élhető környezet fenntartását és további fejlesztését, a környező természetben élő egyéb, fajta tiszta vadállomány tisztaságát ( pl. házi macskák esetében ).

 

  • Az állatmenhely műszaki fenntartása, karbantartása, útjavítás:  kevés pénzből és jelentős önkéntes munka igénybevételével folyamatosan végezzük a kennelek felújítását, karbantartását. Az elmaradt felújítások oka minden esetben az anyagi eszközök hiánya. FM-pályázaton 2,5 Millió Ft összeget nyertünk menhely felújításra, ebből néhány kutya kennel felújítását tudtuk elvégezni. Ennek ellenére továbbra is jellemző, hogy a leginkább szükséges fejlesztések,  felújítások a szinte állandó pénzhiány miatt sorban elmaradtak. Az 1% adótámogatásból befolyó összeg ezekre következetes takarékossági erőfeszítéseink ellenére sem nyújt fedezetet.

 

  • Változatlanul végeztük a környezet- és természetvédelmi szemlélet, ezen belül az állatvédelmi gondolat terjesztését elsősorban az általános és középiskolások körében: állatvédelmi oktatás népszerűsítése helyi általános iskolákban, nyári természet- és állatvédelmi tábor szervezése június/július hónapokban, nyílt lakossági napok szervezése, ünnepi alkalmakon kitelepülés, elsősorban az ivartalanítás szükségességének kommunikálása a lakosság felé.  2017. nyarán 3 héten keresztül ismét állatvédelmi nyári tábort szerveztünk, elsősorban a 11 – 16 éves korosztálynak. A tábor teljes ideje alatt 40 gyermek vett részt.  Kiemelt lakossági rendezvényeink közül legsikeresebb a Majális, a Szentendre Éjjel-Nappal kitelepülés  és az Állatok Világnapja voltak.

4.) Pénzügyi gazdálkodás

 

A civil lakosság 1% adófelajánlásából a NAV-tól átutalt ( 11.212 ezer Ft ), és az egyéb lakossági adományokból kapott  (7.140 ezer Ft) összesen 18.352 ezer Ft adomány összeget teljes mértékben fent felsorolt közhasznú tevékenységek megvalósítására fordítottuk.

 Az 1% adótámogatásból felajánlott lakossági támogatás – minden igyekezetünk ellenére –  ez évben sem fedezte az egész évi minimális költségvetésünket. A fennmaradt elkerülhetetlen kiadásokat kölcsönökből, nehezen szerzett támogatóktól, adományokból próbáltuk kifizetni. Állami pénzügyi támogatást változatlanul nem kapunk, helyi önkormányzatunktól az év során  900 ezer Forint gyorssegélyt kaptunk, hogy az állat menhelyet ne kelljen bezárni pénzhiány miatt.   A helyi Önkormányzat változatlanul visszautasítja a mellettünk üzemelő Gyepmesteri teleppel való összevonásra vonatkozó szervezeti és finanszírozási javaslatainkat.

 Szentendre,  2018-05-31.

Sztakó Jánosné ELNÖK

      2017. évi közhasznúsági mérleg:          file:///C:/DOCUME~1/HORVTH~1/LOCALS~1/Temp/EB00203491.pdf        

                          

 

Hits: 1878