keresztszülő program

Category: Az Egyesületről
Published: Monday, 17 December 2018
Written by Horváth Attiláné

izbégi

2018. novemberi esemény - menhelyi élet

Keresztszülők érkeztek

Egy újabb csodálatos esemény helyszíne volt menhelyünk: iskolások érkeztek, hogy körülnézve a menhelyen kiválasszanak egy kutyust, akinek a Keresztszüleivé válnak.

Az esemény nagyon hangulatosra sikerült, és menhelyünk elnöke ki is adta a gyerekeknek a megfelelő OKLEVELET.

Gratulálunk Galyas tanár úrnak és a gyermekcsapatnak a csodálatos kezdeményezéshez!

 

               ibég      i

  

közhasznúsági beszámoló 2017.

Category: Az Egyesületről
Published: Wednesday, 05 September 2018
Written by Horváth Attiláné

.                                                           PK 142./2017. sz. számszaki beszámoló szöveges melléklete

 

Közhasznúsági szakmai beszámoló 2017.

 

 1. Szervezet azonosító adatai ( változatlanok)

 2.)A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

 1997-2017 -  Egyesületünk 2017-ben ünnepelte fennállásának és folyamatos működésének 20. évfordulóját!

A tárgyévben következetesen teljesítette egyesületünk az „Alapszabály” által rögzített természet- és állatvédelmi célkitűzés alapján vállalt, és az 1% adótámogatás és egyéb civil adományok felhasználásával teljesítendő feladatait, melyek:

 • ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY betartatása, az állattartási felelősség meghirdetése, hivatalos fellépés a rossz bánásmód, éheztetés, állatkínzás ellen,
 • ÁLLATVÉDELMI OKTATÁS - az ifjúság élővilág szeretetére, környezet- és természet/állatvédelemre  való nevelése, oktatás, állatvédelmi tábor,
 • FELELŐS ÁLLATTARTÁS ELŐSEGÍTÉSE: oltások-ivartalanítás-chip regisztráció - mindez nálunk az örökbe adás alapfeltétele, ezzel is segítve az új gazdik felelős indulását a "gazdis" életbe. Ennek a célkitűzésnek következetes betartása nagyban hozzájárul a helyi és környezeti lakóterületeken a nem-kívánt házi kedvenc szaporulatok, az utcai kóbor állat jelenség csökkentéséhez.
 • IVARTALANÍTÁSI AKCIÓINK: külső pénzügyi forrás elérése esetén, ezzel párhuzamosan, a lakosság felé rendszeresen hirdetünk ivartalanítási akciókat:  2011 - 2017 között kb. 1200 cica és 750 kutya ivartalaníttatásával tudtuk megelőzni lakossági körben a nem-kívánt házi kedvenc szaporulatot.
 • ÖRÖKBE ADÁS – befogadott kutyák,cicák mielőbbi felelős örökbeadása, a gazdátlan állapot megszüntetése.

Folyamatos napi tevékenységünk:

Az Egyesület „ÁRVÁCSKA” néven továbbra is állat-menhelyet üzemeltet elsősorban kutyák/ cicák részére. Menhelyünkön a befogadott állatok rendezett kennelekben vannak elhelyezve, napi gondozásuk és ellátásuk folyamatos és szakszerű, rendszeres állatorvosi ellátásban részesülnek, az előírt oltásokat hiánytalanul megkapják. A menhelyen következetesen ivartalanítunk, minden örökbe adott kutya chip regisztrációval hagyja el a menhelyet.

Az állatmenhelyen altatás továbbra sincs, kizárólag állatorvosilag indokolt és javasolt, menthetetlen egészségromlás esetén. Egészséges kutyák, cicák – örökbefogadás hiányában – nálunk élik le életüket.


A menhely működésével kapcsolatos eredmények az eltelt 20 év alatt:

                                            1997-2013              2014-2017           ÖSSZESEN                        Napi átlaglétszám

                                                                                                                                            KUTYA       CICA

Állatbefogadás                              3900                      359        4259        2002                         36-40           12-15

Ivartalanítás                                    1400                     467         1867      2006                          79-105        35-40

Örökbeadás                                   3650                       491         4141     2013                        110-140        80-100

Hazasegítettünk                               159                       58           217      2017                        135-150        95-120


 

 

 3.) A végzett közhasznú tevékenység részletes bemutatása

 

 • Az állatmenhelyen befogadott, napi átlagban 150 felnőtt- és kölyökkutya és kb. 120 kölyök és felnőtt cica napi ellátása ( meleg étel lefőzése ), tisztán tartásuk, sétáltatásuk, egészségügyi ellátásuk ( gyógykezeltetés, oltások, chippelés, ivartalanítás ). Az éves kiadások meghatározó része az állatorvosi költségek. Ezt indokolja az amúgy is magas állatlétszámon belül a továbbra is jelentős számú kölyök kutya és kölyök cica alom. Az év során ivartalanítási pályázatot nem nyertünk, de egy 500 ezer forint összegű helyi önkormányzati támogatásból tudtunk egy szerény ivartalanítási akciót meghirdetni a lakossági ivartalanítás támogatására. Különösen az utcai szaporulat növekedése megállíthatatlan, ( cicák!) , a lakosság jelentős része nem érzi feladatának az utcai nemzőképes kutyák-cicák ivartalanítását, ennek megoldása ill. megfinanszírozása is nagyrészt állatvédő egyesületünkre hárul
 • Elsődleges feladat emellett az állatok örökbe adásának elősegítése, nevelésük és szocializálásuk, felkészítésük az új életre. Az örökbe fogadható állatok kiajánlása honlapon, fb-oldalon, email üzenetekben, nyílt lakossági rendezvényeken történik. A befogadott, nálunk leadott ill. örökbeadott állatokról tételes nyilvántartást vezetünk. Kutyáink ivartalanítás és chip-regisztráció nélkül  nem hagyták el a menhelyet. A kiadott chip-számokról, az állat befogadásokról és örökbe adásokról nyilvántartást vezetünk. Megjegyzendő, hogy az örökbefogadás országos szinten és sajnos nálunk is drasztikusan csökken, fokozott hirdetéssel próbáljuk felkutatni a felelős új gazdákat. Továbbra is jellemző az örökbefogadási hajlandóság visszafogottsága. Egyre kevesebb kutyát fogadnak örökbe, és egyre többet hoznak vissza, vagy tesznek ki az utcára, így minden igyekezetünk ellenére a kóborállat probléma nemcsak nem csökken, hanem még növekszik is, ezzel veszélyeztetik az emberi élhető környezet fenntartását és további fejlesztését, a környező természetben élő egyéb, fajta tiszta vadállomány tisztaságát ( pl. házi macskák esetében ).

 

 • Az állatmenhely műszaki fenntartása, karbantartása, útjavítás:  kevés pénzből és jelentős önkéntes munka igénybevételével folyamatosan végezzük a kennelek felújítását, karbantartását. Az elmaradt felújítások oka minden esetben az anyagi eszközök hiánya. FM-pályázaton 2,5 Millió Ft összeget nyertünk menhely felújításra, ebből néhány kutya kennel felújítását tudtuk elvégezni. Ennek ellenére továbbra is jellemző, hogy a leginkább szükséges fejlesztések,  felújítások a szinte állandó pénzhiány miatt sorban elmaradtak. Az 1% adótámogatásból befolyó összeg ezekre következetes takarékossági erőfeszítéseink ellenére sem nyújt fedezetet.

 

 • Változatlanul végeztük a környezet- és természetvédelmi szemlélet, ezen belül az állatvédelmi gondolat terjesztését elsősorban az általános és középiskolások körében: állatvédelmi oktatás népszerűsítése helyi általános iskolákban, nyári természet- és állatvédelmi tábor szervezése június/július hónapokban, nyílt lakossági napok szervezése, ünnepi alkalmakon kitelepülés, elsősorban az ivartalanítás szükségességének kommunikálása a lakosság felé.  2017. nyarán 3 héten keresztül ismét állatvédelmi nyári tábort szerveztünk, elsősorban a 11 – 16 éves korosztálynak. A tábor teljes ideje alatt 40 gyermek vett részt.  Kiemelt lakossági rendezvényeink közül legsikeresebb a Majális, a Szentendre Éjjel-Nappal kitelepülés  és az Állatok Világnapja voltak.

4.) Pénzügyi gazdálkodás

 

A civil lakosság 1% adófelajánlásából a NAV-tól átutalt ( 11.212 ezer Ft ), és az egyéb lakossági adományokból kapott  (7.140 ezer Ft) összesen 18.352 ezer Ft adomány összeget teljes mértékben fent felsorolt közhasznú tevékenységek megvalósítására fordítottuk.

 Az 1% adótámogatásból felajánlott lakossági támogatás – minden igyekezetünk ellenére –  ez évben sem fedezte az egész évi minimális költségvetésünket. A fennmaradt elkerülhetetlen kiadásokat kölcsönökből, nehezen szerzett támogatóktól, adományokból próbáltuk kifizetni. Állami pénzügyi támogatást változatlanul nem kapunk, helyi önkormányzatunktól az év során  900 ezer Forint gyorssegélyt kaptunk, hogy az állat menhelyet ne kelljen bezárni pénzhiány miatt.   A helyi Önkormányzat változatlanul visszautasítja a mellettünk üzemelő Gyepmesteri teleppel való összevonásra vonatkozó szervezeti és finanszírozási javaslatainkat.

 Szentendre,  2018-05-31.

Sztakó Jánosné ELNÖK

      2017. évi közhasznúsági mérleg:          file:///C:/DOCUME~1/HORVTH~1/LOCALS~1/Temp/EB00203491.pdf        

                          

 

The Society

Category: Az Egyesületről
Published: Wednesday, 06 March 2013
Written by Csaba

 Animal Welfare Society and Animal Shelter

 

The Society for the Prevention of Cruelty to Animals named Árvácska in Szentendre was founded by enthusiastic animal lovers in 1997. Since autumn 2002 we operate as a non-profit organisation, and since autumn 2009 as an emphasized non-profit organization. Operational area was originally Szentendre and its surroundings, but nowadays if necessary our animal shelter accepts animals from all over the region Danube Bend – Pilis, regardless of the premises. Our activity has been increasingly extended to the area indicated by settlements as Pilisvörösvár - Üröm – Budakalász – Pomáz – Csobánka -  Szentendre – Pilisszentlászló –  Leányfalu – Szigetmonostor – Tahi – Kisoroszi – Visegrád.

Our aims:

  - promote compliance with the Animal Protection Act, take steps against abuse, starvation, cruelty to animals

  - development of the culture and responsibility of animal keeping, and the task of educating young people to  love wildlife

  - improve the lives of dogs, encourage their adoption 

  - struggle to reduce the number of abandoned stray animals, control of excessive reproduction by spaying

The Society named Árvácska operates an animal shelter mainly for dogs and cats. In the shelter the animals are placed in ordered kennels, their daily care and provisioning is proper and continuous, regular veterinary care is provided, all required vaccinations are given. Animals are consistently spayed/castrated, and only neutered dogs or cats equipped with a registered chip are given to new masters/mistresses for good. The fate of adopted animals is followed up by us. We allow no anaesthesia in our animal shelter! We only agree with it in medically clearly necessary situations or in case of emergency.

 

Association Bureau:

President Jánosné (Edit)Sztakó

Deputy Attiláné (Ria) Horváth

Benkő Istvánné

Udvarházi  Irén

Luliák  Ágnes

 

Disciplinary and Ethics Committee head:

  Dr. Zoltán Kovács, Veterinarian

 

Annual activity plans

 1. animal rescue, animal welfare

In accordance with the present need the intensity of animal welfare and rescue activity is still increasing, unfortunately, both in quantitative and qualitative terms.

 

Characteristics of quantitative growth:


a). Regardless of the premises, our shelter receives animals from all over the region Danube Bend-Pilis, especially in the winter months. The average daily number of dogs is 120-130, as for cats this number is 55 – 60.

b). Even with the increased number of animals all sick animals are treated, operated on and provided with the necessary vaccinations.  Due to effective healing death rate is very low. All adopted dogs get chip registration, while female dogs are spayed before adoption.

c). There are channels organised to help search for new masters/mistresses, both at home and abroad. In addition to personal contact we advertise via our website, media, events and search this way for new host families.

d). Through continuous renewal and modernization of our existing kennels we improve the accommodation and the supply of the hosted animals. This year we aim at the professional leak-free designing of the new outdoor dog racing place bottoms, at the completion of the new cat house as well as at continuing the tiling of the inner kennels.

 Thanks to its animal rescue, welfare and care activities the animal shelter “Árvácska” run by our Association greatly contributes in the settlements referred to both to the improvement of the liveable environment and the protection of the population’s natural environment.

Characteristics of qualitative growth

a). We  consistently spay/castrate animals - bitches in all cases, male dogs on request – not only at the shelter, as depending on our financial sources we would like to provide partial financial support for the population for the costs of the veterinary surgical spaying/castration. We plan to communicate through a variety of channels the need and usefulness of spay towards broad strata of the population. In the second half of the year a spaying/castration campaign in relation to both dogs and cats will be announced towards the local population.

b). We only let dogs equipped with a chip be adopted.

 

 1. 2.       Education for the protection of animals

As for education for the protection of animals our main target group are children and the youth.

a).  We plan to introduce interactive animal welfare education in local elementary schools for each class, every term, as part of the Environmental protection class.

 Last summer we started a summer camp for animal welfare at the shelter, where 10 to 14-year-old children were taught theoretical and practical animal welfare, and the concept and practice of volunteering. Every year a drawing competition with the topic of animal welfare is announced in the local elementary schools for the junior section.

b). We organise lots of open days and public events in our animal shelter and in the settlements. Our programs aim to promote the protection of animals, furthermore to find new adoptive masters, and raise funds.

c). In order to win for our cause the indifferent stratum still wide enough, to familiarize people with our activities, to recruit volunteers and promote donations we constantly strengthen our relations with the local and regional media. Our PR-activities are also strengthened both at home and abroad. We regularly advertise through the press and the online media, in local TVs, and we send out DM letters.

We are permanent member of the Britain-based WSPA - World Society for the Protection of Animals - an international animal protection organization.

 

(Translation: Szikszai Réka)